Klachten

Wij horen graag uw mening

Laat ons weten hoe u onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol. Zo kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons hier weten. 

Klacht

Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht (of mail) indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als er behoefte is aan een neutrale derde partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan (kosteloos) tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is. Zij mogen indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Daar kunt u vragen stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Röntgen & Raziei, tandartsen | een glimlach is het mooiste wat je kan dragen
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.