Tarieven

Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020.  

Consultatie en Diagnostiek

Code M/T* Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle €22,16
C13 Probleemgericht consult €22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt €104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €58,31
C80 Mondzorg aan huis €17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €46,65
C85 Weekendbehandeling €22,16
C86 Avondbehandeling €22,16
C87 Nachtbehandeling €22,16

Maken en/of beoordelen foto's

Code M/T* Prestaties Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €12,24
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €69,97
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €69,97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto €25,66
X24 Maken en beoordelen schedelfoto €31,49
X34 Beoordelen schedelfoto €23,32
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €58,31

Preventieve mondzorg

Code M/T* Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €13,07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €13,07
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €26,24
M32 * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €17,49
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €5,83
M40 Fluoridebehandeling €14,58
M61 * Mondbeschermer €26,24
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element €50,73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element €27,99

Verdoving

Code M/T* Prestaties Tarief
A15 Oppervlakte verdoving €7,58
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €14,58
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie €kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

Code M/T* Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €29,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €29,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €36,66

Vullingen

Code M/T* Prestaties Tarief
V71 Eénvlaksvulling amalgaam €24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam €39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam €50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam €71,13
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer €82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet €46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet €61,22
V93 Drievlaksvulling composiet €72,88
V94 Meervlaksvulling composiet €93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) €69,97
V30 Fissuurlak eerste element €26,24
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting €14,58
V40 Het polijsten vullingen, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,66
V70 * Parapulpaire stift €11,66
V80 * Wortelkanaalstift €20,41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,75

Wortelkanaalbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €32,07
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €46,65
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €244,89
E85 Elektronische lengtebepaling €14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €46,65
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €29,15
E53 Verwijderen van wortelstift €40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €29,15
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €29,15
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt €46,65
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €29,15
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak €72,88
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €23,32
E44 Verwijderen spalk, per element €5,83
E32 Premolaar €163,26
E33 Molaar €209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling €23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €81,63
E37 Kijkoperatie €69,97
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €78,71
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €58,31

Kronen en bruggen

Code M/T* Prestaties Tarief
R08 * Eénvlaks composiet inlay €69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay €134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay €174,92
R11 * Eénvlaksinlay €104,95
R12 * Tweevlaksinlay €163,26
R13 * Drievlaksinlay €233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €29,15
R24 * Kroon op natuurlijk element €256,55
R34 * Kroon op implantaat €233,23
R29 * Confectiekroon €52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal €58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €116,61
R40 * Eerste brugtussendeel €174,92
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €87,46
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk €29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie €116,61
R61 * Plakbrug met preparatie €174,92
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €40,82
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €23,32
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €29,15
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €116,61
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies €29,15
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies €11,66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk €-

Behandelingen kauwstelsel

Code M/T* Prestaties Tarief
G21 Functieonderzoek kauwstelsel €104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD €209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie €93,29
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) €61,22
G62 * Stabilisatieopbeetplaat €157,43
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €46,65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A €69,97
G43 Consult OPD-therapie B (complex) €117,78
G44 * Therapeutische injectie €64,14
G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) €46,65
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B €116,61
G10 Niet-standaard beetregistratie €87,46
G11 Scharnierasbepaling €87,46
G12 Centrale relatiebepaling €81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen €58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €524,77
G16 Therapeutische positiebepaling €29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal €58,31
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €29,15
G65 * Indirect planmatig inslijpen €320,69
G69 * Beetbeschermingsplaat €64,14
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €58,31
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €291,54
G72 Controlebezoek MRA €29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk €46,65

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Code M/T* Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies €43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €32,65
H21 Kosten hechtmateriaal €6,06
H26 Hechten weke delen €64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,49
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €58,31
H33 Hemisectie van een molaar €69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €34,98
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €93,29
H44 Primaire antrumsluiting €64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €81,63
H60 Marsupialisatie €81,63
H65 Primaire sluiting €157,43
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €186,58

Kunstgebitten

Code M/T* Prestaties Tarief
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 - 4 elementen €87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 - 13 elementen €174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €326,52
P31 * Wortelkap met stift €145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls €87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €14,58
P45 * Noodkunstgebit €116,61
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €379,00
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw €64,14
P27 Reoccluderen €58,31
P37 Frontopstelling in aparte zitting €34,98
P28 Naregistratie en remounten €58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €34,98
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €87,46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak €163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak €40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak €46,65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak €46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak €46,65

Tandvleesbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex €31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard €23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg €61,22
T42 Consult parodontale nazorg €88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg €156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus €154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €169,09
T70 Flapoperatie tussen twee elementen €189,50
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) €349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort €58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid €156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus €151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek €72,88
T80 Tandvleestransplantaat €125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €102,04
T82 Tandvleescorrectie per element €55,39
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €145,77
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €189,50
T87 Kroonverlenging per element €189,50
T88 Kroonverlenging per sextant €349,84
T89 Directe post-operatieve zorg, kort €58,31
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €156,85
T91 Pocketregistratie €34,98
T92 Parodontiumregistratie €69,97
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €40,82
T94 Behandeling tandvleesabces €78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament €62,97
T95 * (Draad)Spalk €23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse €58,31

Implantaten

Code M/T* Prestaties Tarief
J97 Overheadkosten implantaten €176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €99,68
J01 Initieel onderzoek implantologie €64,67
J02 * Verlengd onderzoek implantologie €99,49
J03 * Proefopstelling €134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €44,77
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €149,23
J11 Prepareren donorplaats €134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €144,26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €69,64
J06 Vrijleggen foramen mentale €29,85
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte €129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €59,69
J19 Toeslag esthetische zone €64,67
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak €94,02
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) €74,62
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) €35,32
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €164,16
J36 Verwijderen implantaat €32,83
J27 Vervangen eerste implantaat €227,33
J37 Vervanging volgend implantaat €94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat €349,84
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik €kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €19,90
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats €104,46
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €114,41
J33 Kosten implantaat €319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat €23,32
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat €258,67
J45 * Plaatsen eerste drukknop €119,39
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop €34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €24,87
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €512,37
J51 * Onder klikgebit €333,29
J52 * Boven klikgebit €333,29
J53 * Omvorming klikgebit €99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €174,10
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €84,57
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €109,44
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €134,31
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €89,54
**
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €154,21
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop €24,87
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €506,40

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Code M/T* Prestaties Tarief
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €15,32
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €15,32

Abonnementen

Code M/T* Prestaties Tarief
Z10 * Abonnement categorie A per maand €7,58
Z20 * Abonnement categorie B per maand €11,66
Z30 * Abonnement categorie C per maand €15,74
Z40 * Abonnement categorie D per maand €19,24
Z50 * Abonnement categorie E per maand €23,32
Z60 * Abonnement categorie F per maand €6,41

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Code M/T* Prestaties Tarief
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten €13,28
Y02 Onderlinge dienstverlening €Maximum
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener. Naar boven

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Röntgen & Raziei, tandartsen | een glimlach is het mooiste wat je kan dragen
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.